Saziņai: E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Ētikas kodeks

Ētikas kodekss

 Ētikas kodekss (docx)

 

Apstiprināts ar biedrības
“Latvijas Kanoe federācija”
Valdes lēmumu 02.03.2020.

LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS
ĒTIKAS KODEKSS

1. Kodeksa mērķi
1.1. Iedibināt profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, veicināt iecietību, saprašanos, solidaritāti un patriotismu savstarpējās attiecībās un darbā ar sportistiem (bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem), tādējādi vairot Latvijas Kanoe federācijas prestižu un gandarījumu no darba, kuru veicam.
1.2. Ieviest Ētikas kodeksu Latvijas Kanoe federācijā un ar to saistīto organizāciju darbībā.

2. Kodeksa principi
2.1. Attieksme
2.1.1. Latvijas Kanoe federācijas biedra pienākums ir turēt cieņā savu federāciju.
2.1.2. Ar savu attieksmi pret savu darbību, ar savu uzvedību, ar saskarsmi pret privātām vai juridiskām personām, vairot Latvijas Kanoe federācijas prestižu.
2.1.3. Neiznest ārpus Latvijas Kanoe federācijas nesaskaņas, iekšējos konfliktus un cita veida problēmas, tādējādi sabiedrībā diskreditējot Latvijas Kanoe federāciju.
2.1.4. Ar savu attieksmi būt par paraugu un popularizēt veselīgu dzīvesveidu – nelietot alkoholu publiskās vietās - sacensību un treniņu laikā, nesmēķēt sporta bāzēs vai to apkārtnē.
2.2 FairPlay/Godīga spēle
FairPlay/Godīga spēle ir vadošais Latvijas Kanoe federācijas princips. Ikviens treneris, sportists, tiesnesis, piedaloties jebkura veida Latvijas vai starptautiska mēroga sacensībās, savā rīcībā vadās un ievēro taisnīgumu un godīgumu.
2.3. Cieņa
2.3.1. Ikvienam trenerim, sportistam, tiesnesim un amatpersonai ir pienākums pārstāvēt Latvijas Kanoe federāciju ar cieņu.
2.3.2. Cienīt ikviena cilvēka tiesības uz savu viedokli. Konferencē, sēdēvai savstarpējā komunikācijā nepārtraukt un ļaut izteikties ikvienam.
2.3.3. Nenomelnot citus klubus, sporta skolas vai to biedrus un neiznest negatīvu informāciju par tiem publiskajā telpā.

3. Vispārīgie noteikumi un kodeksa piemērošana
3.1. Ikvienai ar Latvijas Kanoe federāciju saistītai personai, kura konstatē, ka ir noticis Ētikas kodeksa pārkāpums, ir tiesības vērsties Latvijas Kanoe federācijas Ētikas komisijā ar lūgumu to izskatīt. Tāpat Latvijas Kanoe federācijas Valde jāinformē par ārkārtējiem gadījumiem, neradot situāciju, ka Latvijas Kanoe federācijas Valde nav informēta par sportistu, treneru un klubu problēmām.
3.2. Gadījumā, ja Ētikas kodekss neregulē kādu konkrētu situāciju, tā piemērotājs vadās pēc vispārējiem ētikas un morāles principiem, kā arī vispārējiem tiesību principiem.
3.3. Ētikas kodeksa normas balstās uz Latvijas Kanoe federācijas Statūtiem un Latvijas valsts likumdošanu un normatīvajiem aktiem.

4. Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtība
Ētikas kodeksa ievērošana ir katra Latvijas Kanoe federācijas biedra pienākums, kuru tas brīvprātīgi uzņemas līdz ar iesaistīšanos federācijā. Taču par iepriekšminēto normu neievērošanu un pārkāpšanu var tikt piemērotas sekojošas darbības:
4.1. Brīdinājums personai rakstiskā veidā no Latvijas Kanoe federācijas Valdes vai sacensību organizatoru puses.
4.2. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā, brīdināt personu atkārtoti un brīdinājumu abas kopijas nosūtīt uz darba vietu.
4.3. Gadījumā, ja netiek ņemti vērā iepriekšējie brīdinājumi, persona netiek akreditēta Latvijas Kanoe federācijas sacensībās uz noteiktu laiku, kā arī netiek ļauts apmeklēt sacensību norises vietas.
4.4. Latvijas Kanoe federācija un sacensību rīkotāja organizācija patur tiesības kritiskos gadījumos lūgt tiesībsargājošo institūciju palīdzību.

5. Noslēguma noteikumi
5.1. Latvijas Kanoe federācijas Ētikas komisija izveidota trīs (3) locekļu sastāvā.
5.2. Ētikas komisiju ievēl Latvijas Kanoe federācijas Konferencē uz četriem (4) gadiem.
5.3. Latvijas Kanoe federācijas Ētikas kodekss stājas spēkā pēc tā pieņemšanas Latvijas Kanoe federācijas Valdē.