Virsvaldes sēdes protokols 14.05.2019. A Aglenieks un L.Laure nepiekrīt, neparaksta, jo protokols nav korekts, trūkst informācijas.

14-05-2019_LKF_virsvaldes sedes protokols.docx (35.1 KiB)

2014. gada pārskats

K003_GP2014.pdf (124.1 KiB)

Protokoli

LKF GRUPU PĀRCELŠANAS KONTROLNORMATĪVI(MT-4-ASM) 28.09.2017.

Kontrolnormativi W.docx (10.5 KiB)

2016 .gada pārskats

K003_GP_EDS_270317.pdf (150.2 KiB)