Sudraba airi. Atlase uz Eiropas čempionātu un Eiropas U23 čempionātu 200m

-

Nolikums

Olimpiskā centra “Limbaži”

starptautiskās sacensības

smaiļošanā un kanoe airēšanā

„Sudraba airi”

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

-          noskaidrot labākos smaiļotājus un kanoe airētājus sprintā

-          smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta popularizēšana

 

 Vieta un laiks

Sacensības notiek 2017. gada 2. - 3. jūnijā Nacionālajā sporta bāzē Olimpiskais centrs “Limbaži” airēšanas bāzē.

2. jūnijā

Komandu pārstāvju un treneru sanāksme plkst.13.30

Priekšbraucieni visās laivu klasēs un pusfināli K-4, C-4  plkst.15.00

3. jūnijā

Sacensību atklāšana plkst.10.00

Sacensību sākums – pusfināli, fināli - plkst.11.00. Finālu tiešraides translācija www.sportacentrs.com

 

Sacensību vadība

Sacensības organizē un vada Olimpiskais centrs “Limbaži”, sadarbībā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu, Limbažu airēšanas klubu „Lemisele” un sporta klubu “Limbaži”.

Sacensību galvenā tiesnese Diāna Zaļupe.

 

Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī uzaicināto valstu sporta skolu un klubu, sportisti.

Sacensību pieteikums apliecina, ka sportisti neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus startam.

Sacensību programma

                             Distance 200 m                                                                               

1998.g. dz., un vec. vīrieši, sievietes               C-1, C-2, K-1, K-2      * K-4; C-4:

1999.- 2000. g .dz. juniori, juniores                C-1, C-2, K-1, K-2      2000.g. dz. un vecāki vīrieši, sievietes

2001.- 2002. g.dz. jaunieši, jaunietes              C-1, C-2, K-1, K-2      2001. - 2004. g. dz. zēni, meitenes    

2003.- 2004. g.dz. zēni, meitenes                   C-1, C-2, K-1, K-2     

2005.- 2006. g.dz. zēni, meitenes                   C-1, C-2, K-1, K-2

* K-4; C-4 komandas komplektē tikai no vienas sporta skolas, kluba vai vienas pilsētas/novada sportisti   

Pieteikumi

                       Pierakstu kartiņas sūtīt uz e-pastu oclimbazi@limbazi.lv  līdz 29.05.2017.

Izmaiņas vārdiskos pieteikumos 01.06. līdz plkst.15.00.Dalībnieku skaitliskās izmaiņas 02.06. nepieņems.

 

Dalībnieku uzņemšana

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.

Nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām. Dalības maksa 1 dalībniekam 3.00 EUR.

 

Apbalvošana

Vīriešu K-1, C-1 200m distancē uzvarētājus apbalvo ar „Sudraba airiem” un naudas balvām.

Pārējo vecuma grupu un distanču sacensību uzvarētājus un godalgoto vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām, 2005.-2006. gada vecuma grupu apbalvos ar diplomiem.

Paredzētas naudas balvas (Balvu nolikums). Visiem sacensību dalībniekiem paredzēta loterija ar balvām.

 

Aktuālā informācija mājas lapā www.oclimbazi.lv

 

Starptautiskās sacensības smaiļošanā un kanoe airēšanā
„SUDRABA AIRI”
Balvu fonds
02. – 03.06.2017. Limbaži

 

K-1, C-1 200m vīrieši
I vieta              200 EUR
II vieta            150 EUR
III vieta           100 EUR

 

K-1 200m sievietes                                         C-1 200m sievietes
I vieta              50 EUR                                   I vieta              25 EUR

 

K-1 200m juniori (1999.-2000.)
I vieta              50 EUR
II vieta            40 EUR
III vieta           25 EURC-1 200m juniori, K-1 200m juniores (1999.-2000.)

I vieta              30 EUR
II vieta            20 EUR
III vieta           15 EURK-1 200m jaunieši (2001.-2002.), zēni (2003.-2004.)
I vieta              30 EUR
II vieta             20 EUR
III vieta           15 EUR


Kopējais balvu fonds 1500 euro!

* K-1, C-1 200m konkurencē jauniešu, zēnu/meiteņu vecuma grupās, kurās dalībnieku skaits ir vairāk par 20, naudas balva I vietai 20 EUR.

Iet atpakaļ