PLR Jaunatnes meistarsacīkstes, LR kauss I. Atlase uz Eiropas junioru čempionātu.

-

Nolikums

LKF JAUNATNES MEISTARSACĪKSTES

Mērķis: Noteikt Latvijas jaunatnes labākos individuālos smaiļotājus un kanoe airētājus.

Vieta un laiks: 27.-28.05.2017. Brocēni

Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).

Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību sākums: 27.05. plkst.12:00

28.05.plkst.10:00

Pārstāvju sanāksme: plkst.11:00

Dalībnieki un programma:

Sacensībās piedalās: A grupa 1999.g.- 2000.g.dz. sportisti

B grupa 2001.g. – 2003.g.dz. sportisti

27.05.

A grupa zēni K-1, C-1  200 m

B grupas zēni K-1, C-1 200 m

A grupa meitenes K-1, C-1 200 m

B grupas meitenes K-1, C-1 200 m

28.05.

A grupas zēni K-1, C-1  1000 m

B grupas zēni K-1, C-1  1000 m

A grupas meitenes K-1, C-1  500 m

B grupas meitenes K-1, C-1  500 m

Vērtēšana un apbalvošana:

1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām.

Pieteikumi:

PIETEIKUMUS un dalībnieku kartiņas jānosūta līdz 20.05.2017. elektroniski uz e-pastu: canoe@canoe.lv(nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums).

Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās.

Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.

Visus izdevumus, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija.

Komandas sastāvā jābūt 1 kvalificētam tiesnesim.

Tiesneša vārds uzvārds jāiesūta reizē ar sacensību pieteikumu.

 

Nolikums

LATVIJAS REPUBLIKAS KAUSS-I

Mērķis: Pārbaudīt Latvijas smaiļotāju un kanoe airētāju gatavību 2016.gada sezonai.

Vieta un laiks: 27.-28.05.2017. Brocēni

Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).

Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību sākums:

27.05. plkst.12:00

Pārstāvju sanāksme:11:00

Dalībnieki un programma:

Sacensībās piedalās 1998.g.dz. un vecāki sportisti

27.05. vīrieši K-1 ,C-1 200m

            Sievietes K-1 200m

28.05.Vīrieši K-1,C-1 1000m

          Sievietes K-1 500m

Vērtēšana un apbalvošana:

1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar kausiem.

Pieteikumi:

PIETEIKUMUS un dalībnieku kartiņas jānosūta līdz š.g. 20.maijam elektroniski uz e-pastu: canoe@canoe.lv(nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums).

Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās. Individuāli licencētie sportisti personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai sacensībās.

Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.

Visus izdevumus, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija.

Sacensībās notiks laivu svēršana.

Komandas sastāvā jābūt 1 kvalificētam tiesnesim.

Tiesneša vārds uzvārds jāiesūta reizē ar sacensību pieteikumu.

Iet atpakaļ