LKF kross

NOLIKUMS

Latvijas Kanoe federācijas krosa

NOLIKUMS

 

Mērķis un uzdevumi

  • Pārbaudīt Latvijas smaiļotāju un kanoe airētāju vispārējās fiziskās sagatavotības līmeni;
  • Noteikt labākos individuālos LKF krosa skrējējus.

 

Vieta un laiks

Kross notiks 2016.gada 26. novembrī, starts pie: Olimpiskais centrs “Limbaži” sporta hallē, Limbažos, Parka ielā 36

 

Sacensību sākums: plkst. 12:00

 

Pārstāvju sanāksme: plkst. 11:30

 

Sacensību vadība Latvijas kanoe federācija

 

Sacensības organizē Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola, biedrība “Limbažu Vārpa”, Olimpiskais centrs “Limbaži”. Sacensību galvenā tiesnese Diāna Zaļupe.

 

Sacensību dalībnieki

 

Vecuma grupa

Dzimšanas gads

Vīrieši/jaunieši

Sievietes/jaunietes

A grupa

1997.g.dz. un vecāki

8 km (4 apļi)

6 km (3 apļi)

B grupa

1998.-1999.g.dz.

8 km (4 apļi)

4 km (2 apļi)

C grupa

2000.-2001.g.dz.

6 km (3 apļi)

4 km (2 apļi)

D grupa

2002.-2003.g.dz.

4 km (2 apļi)

2 km (1 aplis)

E grupa

2004.-2005.g.dz.

2 km (1 aplis)

2 km (1 aplis)

F grupa

2006.dz. un jaunāki

2 km (1 aplis)

2 km (1 aplis)

 

Pieteikumi

Pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 22. novembra plkst. 15:00 uz e-pastu: sporta_skola@limbazi.lv

 

Par dalībnieku veselību atbild komandējošā organizācija, apliecinot to ar ārsta parakstu sacensību pieteikumā. Pieteikuma oriģināls ar komandējošas organizācijas vadītāja un ārsta parakstiem jāiesniedz galvenajam sekretāram sacensību dienā līdz plkst. 11:30 pārstāvju sanāksmē.

 

Komandu pārstāvjiem pēc sacensībām ir jānodod izsniegtie dalībnieku numuri. Komandai līdz jāņem numuru piespraužamās adatas.

Numura nozaudēšanas gadījumā sods – EUR 7,00

 

Apbalvošana

1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un balvām. Vecuma grupās, kurās startējošo dalībnieku skaits būs vairāk par 15, ar piemiņas suvenīriem tiks apbalvoti arī 4.-6. vietu ieguvēji.

Iet atpakaļ