Latvijas smaiļotāju un kanoe airētāju vispārējās fiziskās sagatavotības sacensības.

NOLIKUMS

LATVIJAS SMAIĻOTĀJU UN KANOE AIRĒTĀJU

VFS  SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Mērķis un uzdevumi

  1. Smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta popularizēšana.
  2. Smaiļotāju un kanoe airētāju fiziskās sagatavotības pārbaude.

 

Laiks un vieta

Sacensības notiek 2017. gada   4. februārī plkst. 1100 Olimpiskā centra „Limbaži” sporta hallē.   

Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta līdz 1. februārim pa e-pastu sporta_skola@limbazi.lv.

 

Sacensību vadība

 Sacensības organizē  Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola sadarbībā ar Olimpisko centru „Limbaži”, SK “Limbažu Vārpa”, LKF.  Sacensību galvenā tiesnese  Diāna Zaļupe.

 

Katrai sporta skolai, sporta klubam jākomandē uz sacensībām viens kvalificēts tiesnesis.

 

Sacensību programma  un dalībnieki

Sacensībās piedalās Latvijas sporta skolu un sporta klubu sportisti.

 

 

1998.g. un vec.

1999.-2000. g.

2001.-2002.g.

2003.-2004.g.

2005.-2006.g.

2007.g. un jaun.

Vīr.

Siev.

juniori

j-res

j-ši

j-tes

zēni

meit.

zēni

meit.

zēni

meit.

Svara stieņa spiešana guļus 1'

40kg

30kg

40kg

30kg

30kg

20kg

20kg

15kg

15kg

10kg

10kg

30’’

10kg

30’’

Svara vilkšana pie dēļa 1'

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

Pievilkšanās kārienā /reizes/

-

-

-

-

x

x

x

x

Ar kāju atbalstu

Ar kāju atbalstu

Ar kāju atbalstu

Ar kāju atbalstu

Kāju celšana kārienā 180o 1’

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

Pildbumbu pārnešana

/taisne 15 m/

.-

-

-

-

2 x

4 p/b

2 x

4 p/b

2 x

4 p/b

2 x

4 p/b

2 x

3 p/b

2 x

3 p/b

2 x

3 p/b

2 x

3 p/b

Skriešana

1500m

800m

1500m

800m

800m

800m

800m

800m

600m

600m

500m

500m

 

Apbalvošana

Sacensību uzvarētājus nosaka  katrā vecuma grupā un disciplīnā. 1. - 3.vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām. Par augstvērtīgiem rezultātiem apbalvos ar balvām. Vecuma grupā, kurā dalībnieku skaits lielāks par 20, 4. - 6.vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem.

 


Finansēšanas noteikumi

Dalības maksa 2,00 EUR/sportistam. Samaksu var veikt ar rēķinu, iepriekš atsūtot maksātāja rekvizītus uz e-pastu: sporta_skola@limbazi.lv, vai uz vietas, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti.

Komandējuma izdevumus sedz komandējošā organizācija.

Izdevumus, saistītus ar sacensību organizāciju un apbalvošanu, finansē Limbažu un Salacgrīvas novadu  sporta skola , Olimpiskais centrs “Limbaži”, SK “Limbažu Vārpa”, LKF.

Iet atpakaļ