Ķekavas novada jauniešu meistarsacīkstes smaiļošanā un kanoe airēšanā.

Ķekavas novada jauniešu meistarsacīkstes smaiļošanā un kanoe airēšanā.

1. Mērķis un uzdevumi
Smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta veida popularizēšana Ķekavas novadā.
Jauno airētāju piesaiste smaiļošanas un kanoe airēšanas sportam.


2. Vieta un laiks
Sacensības notiek Ķekavā, Dārznieku ielā 5.
Komandu pārstāvju un treneru sanāksme plkst.10.30
Sacensību sākums 2017. gada 13. maijā plkst. 11.00


3. Sacensību vadība

Sacensības organizē un vada biedrība "Ūdensmalu attīstībai", sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru.


4. Sacensību dalībnieki
Sacensību pieteikums apliecina, ka sportisti neiebilst sacensību laikā organizatoru
uzņemto fotogrāfiju izmantošanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.


5. Pieteikumi
Pierakstu kartiņas sūtīt uz e-pastu toms@kanoe.lv līdz 07.05.2017.
Izmaiņas vārdiskos pieteikumos 12.05. līdz plkst.15.00.
Dalībnieku skaitliskās izmaiņas 13.05. netiks pieņemtas.


6. Sacensību programma
Distance 200m
1999.-2000. g.dz. jaunieši, jaunietes
C-1,K-1
2001.-2002. g.dz. zēni, meitenes
C-1,K-1
2003.-2005. g.dz. zēni, meitenes
C-1,K-1


7. Apbalvošana
Katrā vecumu grupā 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām.


8. Piezīmes
Dalībnieku apdrošināšana un drošība ir viņu pašu un viņu pārstāvētās organizācijas atbildība.
Sacensības organizē un vada biedrība "Ūdensmalu attīstībai", sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru.

Iet atpakaļ