Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts smaiļošananā un kanoe airēšanā

-

Nolikums

JŪRMALAS PILSĒTAS

ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS SMAIĻOŠANĀ UN KANOE AIRĒŠANĀ

 

NOLIKUMS

 

  1. 1.    SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1.   Smaiļošanas un kane airēšanas sporta popularizācija un tā tālāka attīstība Jūrmalas pilsētā un  valstī;

1.2.   Noteikt spēcīgākos sportistus smaiļošanā un kane airēšanā;

1.3.   Aktīvas atpūtas veicināšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana.

  1. 2.    SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

2.1.  Sacensības notiek Jūrmalā,Vikingu ielā 2,  Lielupes akvatorijā pie MSĢ SASS treniņu bāzes.

2.2.  Sacensības notrisināsies 2018.gada  22. un 23.augustā.

2.3.  Ieršanās no plkst.11.00, pārstāvju sanāksme plkst.13.00, pirmās dienas sacensību sākums 14.00, otrās dienas sacensību sākums plkst.10.00.

 

 

  1. 3.    SACENSĪBU VADĪBA, FINANSES

3.1.   Sacensības organizē MSĢ TS „Specializētā airēšanas sporta skola” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļu.

3.2.   Atbildīgais par sacensību organizēšanu Andželika Krūmiņa,tel.29478444;

3.3.    Sacensību galvenais tiesnesis Irina Boitmane.

 

  1. 4.      SACENSĪBU NORISE

4.1.  Sacensības notiek sekojošās  vecuma grupās:

4.1.1.       „A” - 2001.g.dz. un vecāki (vīrieši un sievietes) K – 1, C – 1;

4.1.2.      „B” -  2002. un 2003 g.dz. (jaunieši un jaunietes) K – 1, C – 1;

4.1.3.      „C” -  2004 g.dz. (zēni un meitenes) K – 1, C – 1;

4.1.4.      „D” -  2005. g.dz. (zēni un meitenes) K – 1, C – 1;

4.1.5.      „E” -  2006. g.dz. un jaunāki (zēni un meitenes) K – 1, C – 1;

 

 

 

4.2.  Sacensību programma:

4.2.1.      1. diena  „A”, „B” vecuma grupas vīrieši sacenšās – 3000 m distancē, „A”, „B” sievietes un „C”,  „D” zēni un meitenes sacenšās – 2000 m distancē ;„E” grupas un sieviešu kanoe airētāji sacenšās - 1000 m distancē.

4.2.2.      2.diena – visi sacensību dalībnieki sacenšās 500 m distancē ar atsevošķo startu.

 

 

 

  1. 5.    SACENSĪBU PIETEIKUMI UN IZLOZE

5.1.  Pieteikumi sacensībām jāiesūta eletroniski uz e-pastu sass@msg.edu.lv  līdz 2018.gada 20.augusta plkst.  15:00;

 

  1. 6.      SACENSĪBU VĒRTĒŠANA

6.1.  Uzvarētājus nosaka pēc izcīnīto vietu summas abās distancēs . Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem sportists, kam augstāka vieta 500 m distancē.

 

  1. 7.      FINANSĒŠANA

7.1.  Sacensību organizēšanas un apbalvošanas  izdevumus sedz no  Jūrmalas pilsētas domes piešķirtā fiansējuma.

7.2.  Izdevumus, kas saistīti ar līdzdalību sacensībās, sedz komandējošā organizācija.

 

  1. 8.      APBALVOŠANA

8.1.    1.- 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar medaļām un   balvām.

 

 

 

 

 

Iet atpakaļ