Jaunumi

LKF Virsvaldes sēde

LKF Virsvaldes sēde notiks 20.04.2018. plkst. 10:30 LKF birojā.

Kandidāti

Uz Gludūdens apvienības valdi 10.03.2018.kopsapulcei izvirzītie kandidāti:

  • Kaspars Močāns;
  • Juris Lauris;
  • Aigars Aglenieks.

Kopsapulce

 Pamatojoties uz LKF GA Valdes sēdes 11.01.2018  lēmumu  tiek sasaukta Latvijas Kanoe federācijas Gludūdens apvienības kopsapulce 2018.gada 10.martā plkst. 12:00 Elektrum Olimpiskā centra zālē (2.stāvā) Grostonas ielā 6B, Rīgā.

Darba kārtība:

1.Viceprezidenta ziņojums.

2.GA Valdes locekļa vēlēšanas.

3.Dažādi.

 

Pieteikšanās uz nomināciju līdz 1.03.2018 pulksten.11:00 uz e-pastu canoe@kanoe.lv vai lelde@kanoe.lv

LATVIJAS KANOE FEDRĀCIJAS konference

LATVIJAS KANOE FEDRĀCIJAS  konference notiks 2018.gada 10. martā Elektrum Olimpiskā centra zālē (2. stāvā) Grostonas ielā 6b, Rīgā.

Konferences sākums plkst. 11:00, delegātu reģistrācija no plkst. 10:30.

Biedru pārstāvju pilnvaras iesniegt  reģistrējoties.

 

Konferences darba kārtība:

1.Prezidenta ziņojums

2.LKF Viceprezidentu ziņojumi.

3.Revidenta ziņojums

4.2017.gada pārskata apstiprināšana.

5.Tautas airēšanas sporta apvienības nolikuma apstiprināšana.

6.Tautas airēšanas sporta apvienības apstiprināšana

7.Dažādi

 

Lūdzu iepazīties ar Tautas airēšanas sporta apvienības nolikumu, kas pievienots pielikumā.

Lasīt tālāk...

Virsvaldes sēde

LKF Virsvaldes sēde notiks 2018.gada 24.janvārī plkst.11:00

Rīgā , Grostonas 6B. LKF birojā
Darba kārtība:
1.Jauna LKF biedra apstiprināšana.
2.Eiropas Asociācijas kongress.
3.LKF 2017.gada konference.
4.Treneru sertifikācija.
5.Dažādi

Apsveikums

files/canoe/protokoli/Foto/APSVEIKUMSBOITMANEI.png

Gludūdens apvienības Valdes sēde

Gludūdens apvienības Valdes sēde notiks š.g.11.01. plkst 10:30 Grostonas iela 6B, LKF birojā.

Darba kārtība:
1.SM un SMK apstiprināšana.
2.Situācija MSĢ.
3.Finanses.
4.GA pilnsapulce.
5.Dažādi. 
 
 

Trenējamies!

Šodien LLU peldbaseinā mūsu potenciālie 2018. gada Jaunatnes Olimpisko spēļu dalībnieki mācījās slaloma elemantus.

Kā mums veicās var redzēt foto un video (video apskatāms LKF Facebook lapā).
Milzīgs paldies Rīdzenes trenerim A. Misiņam un audzēkņiem.
Kopā mums izdosies viss!!
files/canoe/protokoli/Foto/slaloms.jpg
files/canoe/protokoli/Foto/slaloms2.jpg
 

Apsveikums

files/canoe/protokoli/Foto/apsveikums2017.png

Projekts

Realizēts projekts “Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā”

Ir noslēgusies Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes 19.07.2017. apstiprinātā Biedrības Limbažu airēšanas klubs “Lemisele” projekts “Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā”, NR.17-09-AL20-A019.2202-000016, realizācija.

Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības fonda finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, vietējās rīcības grupas, biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, izsludinātajā 2. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtā, 5. rīcībā “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana”.

Īstenojot projektu, tika veikta piecu profesionālo smaiļošanas airēšanas trenažieru ar līdzsvara platformu iegāde un uzstādīšana Biedrības Limbažu airēšanas klubs “Lemisele” biedru mājā Lielezera ielā 31, radot plašai iedzīvotāju grupai iespēju nodarboties ar veselību veicinošām aktivitātēm veselībai un dzīvībai drošā, mūsdienu iespējām atbilstošā vidē. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 19420.50 EUR, no tā 15321.82 EUR līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 1702.42 EUR līdzfinansēja Limbažu novada pašvaldība.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

files/canoe/protokoli/Foto/publiciitatee.jpg

files/canoe/protokoli/Foto/publicitate5.png

 files/canoe/protokoli/Foto/publicitate2.jpeg