Jaunumi

Projekts

Realizēts projekts “Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā”

Ir noslēgusies Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes 19.07.2017. apstiprinātā Biedrības Limbažu airēšanas klubs “Lemisele” projekts “Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā”, NR.17-09-AL20-A019.2202-000016, realizācija.

Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības fonda finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, vietējās rīcības grupas, biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, izsludinātajā 2. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtā, 5. rīcībā “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana”.

Īstenojot projektu, tika veikta piecu profesionālo smaiļošanas airēšanas trenažieru ar līdzsvara platformu iegāde un uzstādīšana Biedrības Limbažu airēšanas klubs “Lemisele” biedru mājā Lielezera ielā 31, radot plašai iedzīvotāju grupai iespēju nodarboties ar veselību veicinošām aktivitātēm veselībai un dzīvībai drošā, mūsdienu iespējām atbilstošā vidē. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 19420.50 EUR, no tā 15321.82 EUR līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 1702.42 EUR līdzfinansēja Limbažu novada pašvaldība.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

files/canoe/protokoli/Foto/publiciitatee.jpg

files/canoe/protokoli/Foto/publicitate5.png

 files/canoe/protokoli/Foto/publicitate2.jpeg

Apsveikums

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienā!

files/canoe/protokoli/Foto/1479368785_20161117094625.jpg

Apsveicam

Apsveicam Valēriju Korotkovu ar Izglītības Ministrijas apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu smaiļošanas un kanoe airēšanas attīstībā Latvijā.

Apsveicam

Lepojamies ar LSFP stipendiātu Aldi Artūru Vildi.

files/canoe/protokoli/Foto/vildestipendija.jpg

LKF GA treneru padomes sēde

LKF GA treneru padomes sēde notiks 20.11.2017. plkst. 11:00 Jaunajā ielā 66, Majoros, Jūrmalā, MSĢ zālē.

 

Lasīt tālāk...

Atbalstīsim savējos

Ir uzsākusies balsošana par “Latvijas Gada balvas sportā 2017” kandidātiem, lai tie iekļūtu fināla 3-niekā vai 5-niekā.

Lūgums aktīvi ņemt dalību - izteikt savu vērtējumu un nobalsot par jūsuprāt labākajiem kandidātiem katrā nominācijā.

Tas neprasīs daudz laika!

APTAUJAS ANKETA ATRODAMA ŠEIT

 

Elektroniskā balsošana ilgs līdz 24. novembrim. Pēc šī datuma tiks apkopoti rezultāti un tālāk jau žūrija lems par uzvarētājiem.

 

 

 

Paldies par atsaucību!

 

Sporta stipendiju konkurss

Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) informē, ka tiek izsludināts sporta stipendiju konkurss 2017./2018. mācību gadam.

Pielikumā nosūtam LSFP valdes apstiprināto un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņoto Sporta stipendiju konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) un tā pielikumus.

 

Saskaņā ar Nolikuma 5.punktu, lai pieteiktos dalībai sporta stipendiju konkursā, pretendentam līdz 2017. gada 30. oktobrim jāiesniedz LSFP (Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013, e-pasts: lsfp@lsfp.lv) šādu dokumentu oriģināli:

  1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (Nolikuma 1.pielikums);
  2. augstākās izglītības iestādes apliecināts sekmju izraksts par iepriekšējo mācību gadu vai izziņa no augstākās mācību iestādes, pretendentiem, kuri uzsāk studijas jebkura līmeņa 1.kursā (sekmju izrakstā vai izziņā ir jābūt norādītam, kad students uzsācis mācības 1.kursā);
  3. attiecīgās sporta veida federācijas apliecināts labāko sportisko sasniegumu saraksts no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. augustam (uz veidlapas (Nolikuma 2.pielikums)), norādot sacensību nosaukumus, to norises datumus, vietu, pretendenta ieņemtās vietas, kopējo valstu un dalībnieku skaitu attiecīgajā disciplīnā vai svaru kategorijā, tai skaitā, norādot labākos startus LASS rīkotajās Latvijas Universiādes sacensībās savos sporta veidos.

 

Papildus lūdzam minētos dokumentus nosūtīt arī elektroniski uz LSFP e-pasta adresi -lsfp@lsfp.lv!

Lasīt tālāk...

Valdes sēde

LKF GA Valdes sēde notiks plkst.10:00 LKF birojā Grostonas ielā 6b, Rīgā.