Ziņa

Sudrabgārņa ligzda un Sudrabgārņa taka

- Lelde Laure

Šobrīd, mūsu otrā darbības gada vasarā, uzsākam labiekārtot gludūdens airēšanas bāzes “Sudrabgārnis” bāzes vietu “Murdiņos”. Esam saņēmuši Lauku atbalsta dienesta LEADER finansējumu laipu projektam “Sudrabgārņa ligzda” sadarbībā ar vietējās rīcības grupu “Daugavkrasti”. Par četrtūkstoš astoņi simti piecdesmit četriem eiro esam iegādājušies un uzstādījuši 4 m garu pārejas laipu un ūdenī noenkurotas piecas 4x2m platas peldvietas laipas, viss kopā ar platību 44 m2, kas brīvi peld uz desmit 400 l lieliem plastmasas pontoniem. Pontoni ir noturīgi pret sasalšanu un UV stariem. No šīs summas 4369.02 EUR finansēja Lauku atbalsta dienests, bet 485.45 EUR finansēja biedrība “Ūdensmalu attīstībai”. izvēlētais peldvietas laipu skaits un pontoni nodrošina pietiekošu stabilitāti, lai vienlaikus uz laipām varētu atrasties līdz desmit pieaugušiem cilvēkiem.

Turpinot labiekārtošanas darbus, esam saņēmuši pašvaldības finansējumu nelielam, bet svarīgam projektam “Sudrabgārņa taka”, kurā saviem spēkiem iekārtosim nokāpšanas vietu pie laipas un novāksim celmus teritorijā.

Tā soli pa solim ar Ķekavas novada, vietējās LEADER rīcības grupas un lauku atbalsta dienesta palīdzību Murdiņos top jaunā gludūdens airēšanas bāze.

 

Sandra Biseniece

biedrības “Ūdensmalu attīstībai” valdes locekle

 

Toms Smirnovs

Gludūdens airēšanas sporta kluba “Sudrabgārnis” vadītājs

 

 

Iet atpakaļ