Ziņa

Sēru vēsts

- Lelde Laure

Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.


(K. Apškrūma)


Šodien mūžībā aizgājis mūsu draugs, kolēģis un treneris Ēriks Eglītis. Izsakam visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

-LKF

Iet atpakaļ