Ziņa

Projekts

- Lelde Laure

Realizēts projekts “Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā”

Ir noslēgusies Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes 19.07.2017. apstiprinātā Biedrības Limbažu airēšanas klubs “Lemisele” projekts “Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā”, NR.17-09-AL20-A019.2202-000016, realizācija.

Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības fonda finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, vietējās rīcības grupas, biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, izsludinātajā 2. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtā, 5. rīcībā “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana”.

Īstenojot projektu, tika veikta piecu profesionālo smaiļošanas airēšanas trenažieru ar līdzsvara platformu iegāde un uzstādīšana Biedrības Limbažu airēšanas klubs “Lemisele” biedru mājā Lielezera ielā 31, radot plašai iedzīvotāju grupai iespēju nodarboties ar veselību veicinošām aktivitātēm veselībai un dzīvībai drošā, mūsdienu iespējām atbilstošā vidē. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 19420.50 EUR, no tā 15321.82 EUR līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 1702.42 EUR līdzfinansēja Limbažu novada pašvaldība.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

files/canoe/protokoli/Foto/publiciitatee.jpg

files/canoe/protokoli/Foto/publicitate5.png

 files/canoe/protokoli/Foto/publicitate2.jpeg

Iet atpakaļ