Ziņa

Līdzjūtība

- Lelde Laure

“Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.”
(M. Jansone.)
 
Izsakam līdzjūtību Kasparam un Uldim Močāniem mammu/sievu zaudējot.
 
-LKF saime

Iet atpakaļ